SAMEN TRANSFORMEREN WE DE ACUTE BASISZORG

Met de Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD) willen zes partijen de acute basiszorg transformeren. De SEMD komt op het gloednieuwe spoedplein te Beverwijk (Q4 2024). Het integreert de huisartsenpost, de basisspoedzorg op de SEH, de acute thuiszorg, de ambulancedienst én de acute ggz. Het programma (start oktober 2023) verzamelt alle best practices én deelt new practices met iedereen die wil bijdragen de zorg te transformeren. Volg ons op onze reis en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Er bestaat een dubbele infrastructuur voor het leveren van basis spoedeisende zorg: de huisartsen met huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De huisartsenzorg krijg in haar 24×7 verantwoordelijkheid omtrent de acute zorg te veel op haar bord, maar ook in de VVT zijn er vaak inefficiënte structuren voor avond, nacht en weekend ontstaan. Tenslotte is er geen strikte poortwachter voor patiënten die zich bij de SEH melden (meer dan 20% zijn substitueerbare lichte behandelingen), wordt onvoldoende gebruik gemaakt van mogelijkheden rond de ambulancezorg om de instroom te voorkomen of slimmer af te buigen en worden digitale hulpmiddelen onvoldoende ingezet.

Om dit aan te pakken is met zes partijen het concept van de SEMD doordacht: de Spoed Eisende Medische Dienst. Uniek is dat triage-, behandel- en verwijsfuncties van al deze aanbieders van acute zorg zoveel als mogelijk worden ondergebracht in één nieuwe gezamenlijke juridische entiteit (SEMD). Alle aangesloten aanbieders hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom te coördineren en beheersen en de door- en uitstroom te optimaliseren. Dit leidt tot passende acute zorg die begrijpelijk is voor de patiënt en goed vindbaar. Waar samenwerken tussen de partijen de norm is en iedereen in de keten herkenbaar en aanspreekbaar is.

“ Het is belangrijk om over je eigen schaduw heen te springen en vooral veel van elkaar te leren. Ons doel is de zorg persoonlijk te houden en passend te maken, juist ook als elke seconde telt.”

Ruud Huisman, huisarts, bestuurder Huisartsen Vereniging Midden-Kennemerland

“ In de beweging van zorg naar gezondheid moeten we vanuit de burger en de hele keten denken. Bij de SEMD is dat precies het startpunt. ”

Ciska Scheidel, directeur veiligheidsregio Kennemerland

“ Alleen in de gezamenlijkheid kunnen we neerzetten wat deze tijd van ons vraagt: geïntegreerd goede zorg leveren op plekken waar zorgprofessionals graag werken. “

Marieke van der Ven – Dijkman, bestuurder zorg, Parnassia Groep

” Dit is een eerste IZA-initiatief van deze regio-partijen maar er is nog veel meer dat we samen kunnen aanpakken, in de bredere acute keten maar juist ook in de zorg en welzijn dichtbij, zoals rond cliënten in de wijk. ” 

Marja Sleeuwenhoek, voorzitter raad van bestuur , ViVa! Zorggroep

“ Door de regionale spoedzorg via de SEMD aan te bieden, gaan we van een versnipperd aanbod van zorg over naar een unieke wijze van samenwerken tussen alle betrokken partijen op ons nieuwe spoedplein. Een “win-win” situatie voor alle  (potentiële) patiënten, hun mantelzorgers en natuurlijk ook voor alle betrokken zorgmedewerkers. ”

Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur, Rode Kruis Ziekenhuis

” De SEMD partijen tonen lef en visie. Dat is wat wij beogen: gelijkgericht diepgaande veranderingen teweegbrengen om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat spraken we ook met elkaar af in het Integraal Zorgakkoord. “ 

Jan-Willem Hofman, zorginkoop Zilveren Kruis

Schrijf je in voor onze nieuwbrief

Mis niks, doe en denk mee en blijf op de hoogte!

In de Media

HUISARTSEN (POST)

ACUTE THUISZORG

AMBULANCEDIENST

SPOEDEISENDE HULP (SEH)

ACUTE GEESTELIJKE ZORG