SAMEN TRANSFORMEREN WE DE ACUTE BASISZORG

Met de Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD) willen zes partijen de basis acute zorg transformeren. De SEMD komt op het gloednieuwe spoedplein te Beverwijk (Q4 2024). Het integreert de huisartsenpost, de basisspoedzorg op de SEH, de acute thuiszorg, de ambulancedienst én de acute ggz. Het programma (start oktober 2023) verzamelt alle best practices én deelt new practices met iedereen die wil bijdragen de zorg te transformeren. Volg ons op onze reis en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Er bestaat een dubbele infrastructuur voor het leveren van basis spoedeisende zorg: de huisartsen met huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De huisartsenzorg krijg in haar 24×7 verantwoordelijkheid omtrent de acute zorg te veel op haar bord, maar ook in de VVT zijn er vaak inefficiënte structuren voor avond, nacht en weekend ontstaan. Tenslotte is er geen strikte poortwachter voor patiënten die zich bij de SEH melden (meer dan 20% zijn substitueerbare lichte behandelingen), wordt onvoldoende gebruik gemaakt van mogelijkheden rond de ambulancezorg om de instroom te voorkomen of slimmer af te buigen en worden digitale hulpmiddelen onvoldoende ingezet.

Om dit aan te pakken is met zes partijen het concept van de SEMD doordacht: de Spoed Eisende Medische Dienst. Uniek is dat triage-, behandel- en verwijsfuncties van al deze aanbieders van acute zorg zoveel als mogelijk worden ondergebracht in één nieuwe gezamenlijke juridische entiteit (SEMD). Alle aangesloten aanbieders hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de instroom te coördineren en beheersen en de door- en uitstroom te optimaliseren. Dit leidt tot passende acute zorg die begrijpelijk is voor de patiënt en goed vindbaar. Waar samenwerken tussen de partijen de norm is en iedereen in de keten herkenbaar en aanspreekbaar is.

Schrijf je in voor onze nieuwbrief.

Mis niks, doe en denk mee en blijf op de hoogte!

HUISARTSEN ( POST )

SPOEDEISENDE HULP

ACUTE THUISZORG

AMBULANCEDIENST

ACUTE GEESTELIJKE ZORG