In de recente versie van Chat GPT 4 is het mogelijk om een volledig eigen ‘GPT’ te bouwen om nog betere AI-antwoorden te krijgen. Dit doe je door te vertellen door welke specifieke bril de GPT naar informatie moet kijken nadat je een vraag (prompt) stelt. SEMD heeft zo een GPT gebouwd voor de acute basiszorg en deze ‘Vraag Floor’ genoemd. Deze is ’open source’ en dus voor iedereen beschikbaar (met een (/iemands :-) GPT 4 account).

De GPT ‘Vraag Floor’ is gevoed door een grote hoeveelheid zorgvuldig geselecteerde rapporten en bronnen specifiek over de acute basiszorg in Nederland. Ook is kennis over Kennemerland toegevoegd (bv. ROAZ/GALA rapporten). Bij het stellen van een vraag scant ‘Vraag Floor’ eerst deze basisset informatie en combineert dit dan met informatie van het internet.

Dit geeft veel betere resultaten dan het generieke ChatGPT. Het model zal regelmatig geüpdatet worden met (eigen) documenten, instructies en gereedschappen.

De naam ‘ Vraag Floor is gebaseerd op Florence Nightingale, die de organisatie van acute zorg * transformeerde voor gewonde soldaten in de Krimoorlog in 1854.