Transformatieplan SEMD

Volledig transformatieplan onder Creative Commons Licentie.

Snelle Toets Format SEMD

Veel partijen vragen ons om het format van de snelle toets. Wij hebben een geschoonde versie beschikbaar gesteld, ingeleid met de vragen uit het webformulier. Dit was de 2e versie van onze snelle toets en na deze versie zijn er nog enkele vragen per mail afgehandeld voor het akkoord.

SEMD Houtskoolschets 2027

Discussiedocument met de stip aan de horizon voor de SEMD.

SEMD houtskoolschets 2027

Met veel plezier delen we bijgaand discussiedocument ‘SEMD houtskoolschets 2027’ waarin wij onze ambitieuze stip aan de horizon schetsen voor het (re)organiseren van de acute basiszorg met huisartsen, SEH, VVT, GGZ en de ambulancedienst.

 

 

 

 

The SEMD Times: Zorginfarct 2030

Om de gezamenlijk urgentie te voelen bij het transformeren naar een SEMD schreven alle vijf zorgdomeinen samen, elk vanuit hun eigen domein, aan een krantenartikel uit de toekomst ‘Zorginfarct 2030: een decennium verwaarlozing leidt tot totale stilstand’. Lees en huiver. Het lijkt soms fantasie maar vele scheurlijnen zijn al zichtbaar en er zitten zelfs voorbeelden in verwerkt uit de huidige praktijk. Lees (en deel) het vooral voor de eigen ‘sense of urgency’, of als ‘call to action’ (….nu het nog kan).

Download hier het SEMD Times - Zorginfarct 2030 Artikel.

 

Wat zou er gebeuren met de zorg als we niets doen? Lees en huiver.

 

 

 

| Poster | De 10 knelpunten in de acute keten ontrafeld

Het formuleren én ontrafelen van persistente knelpunten en hun oorzaken ('root causes') helpt groepen bij het nadenken over oplossingen die tezamen de basis leggen voor nieuwe acute basiszorg.

Download hier de Knelpunten-poster.